USB TPMS hiển thị trên màn hình Android DVD

USB TPMS bao gồm đầu thu và cảm biến, đầu thu có thể được kết nối với màn hình bằng cổng USB. Màn hình
Android sẽ theo dõi áp suất và nhiệt độ lốp khi APK đã được cài đặt và đưa ra báo động khi áp suất thấp / cao,
nhiệt độ cao hoặc rò rỉ. Lưu ý, sản phẩm chỉ phù hợp với màn hình Android.

0825288088