Mobileye 630 – Hiển thị giới hạn tốc độ và nhận diện biển báo giao thông

https://www.youtube.com/watch?v=E8uTyfxVtC0

Báo cho tài xế biết nếu xe chạy quá tốc độ giới hạn, ngoài ra có thể nhận diện và phân loại nhiều loại biển báo giao thông khác

  • Mobileye “đọc” biển báo và thông báo cho tài xế biết nếu xe vượt quá giới hạn tốc độ cho phép.
  • Phát hiện các biển báo được công bố hợp lệ bởi Công ước Viên về Biển báo và Tín hiệu Đường bộ
0825288088