Giám sát khoảng cách và thời gian bắt kịp đuôi xe phía trước

Báo động cho tài xế khi khoảng thời gian để bắt kịp đuôi xe phía trước giảm xuống đến mức nguy hiểm

  • Hệ thống Mobileye liên tục giám sát khoảng cách, được tính bằng giây, giữa đầu xe của bạn và đuôi xe di chuyển phía trước và đưa ra những cảnh báo bằng âm thanh, hình ảnh khi khoảng cách tương đối này trở nên không an toàn.
  • Phạm vi khoảng cách cảnh báo có thể được hiệu chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.
0825288088