GIẢI TRÍ NGHE NHẠC, XEM VIDEO YOUTUBE ???̂?? ??̣ ??̀? ????̂̀? ??̛̉? ???̉?? ??́? VỚI PHẦN MỀM “?-????” BẢN QUYỀN PHÁT TRIỂN BỞI ĐỘI NGŨ R&D CỦA TMAS VIỆT NAM

PHẦN MỀM ?-????

GIẢI TRÍ NGHE NHẠC, XEM VIDEO YOUTUBE ???̂?? ??̣ ??̀? ????̂̀? ??̛̉? ???̉?? ??́? VỚI PHẦN MỀM “?-????” BẢN QUYỀN PHÁT TRIỂN BỞI ĐỘI NGŨ R&D CỦA TMAS VIỆT NAM !

Youtube Vanced đã bị chặn

? Đã có ?-???? thay thế hoàn hảo.

? Nghe nhạc, xem video trên YOUTUBE từ nay ???̂?? ??̣ ??̀? ????̂̀? ??̛̉? ???̉?? ??́?.

? ???̣? đ? ????̣̂? ????̂̀? ?̛́?? ??̣?? cùng lúc: Chỉ dẫn đường; nghe nhạc Zing Mp3; Xem TV…

? Điều khiển ra lệnh giọng nói với ???̛̣ ??́ ???̂́?? ???̣̂? ???? AI thông minh.

Ứng dụng “?-????” được cài đặt sẵn trong sản phẩm hệ sinh thái SAFEVIEW: Màn hình Android Safeview; Màn hình Android liền Camera 360 Safeview S8 Series; Android Box Safeview SA-6125.

0825288088