GIẢI TRÍ NGHE NHẠC, XEM VIDEO YOUTUBE 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐈̣ 𝐋𝐀̀𝐌 𝐏𝐇𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐁𝐎̛̉𝐈 𝐐𝐔𝐀̉𝐍𝐆 𝐂𝐀́𝐎 VỚI PHẦN MỀM “𝐒-𝐓𝐔𝐁𝐄” BẢN QUYỀN PHÁT TRIỂN BỞI ĐỘI NGŨ R&D CỦA TMAS VIỆT NAM

PHẦN MỀM 𝐒-𝐓𝐔𝐁𝐄

GIẢI TRÍ NGHE NHẠC, XEM VIDEO YOUTUBE 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐈̣ 𝐋𝐀̀𝐌 𝐏𝐇𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐁𝐎̛̉𝐈 𝐐𝐔𝐀̉𝐍𝐆 𝐂𝐀́𝐎 VỚI PHẦN MỀM “𝐒-𝐓𝐔𝐁𝐄” BẢN QUYỀN PHÁT TRIỂN BỞI ĐỘI NGŨ R&D CỦA TMAS VIỆT NAM !

Youtube Vanced đã bị chặn

👉 Đã có 𝐒-𝐓𝐔𝐁𝐄 thay thế hoàn hảo.

💎 Nghe nhạc, xem video trên YOUTUBE từ nay 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒊̣ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒑𝒉𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒃𝒐̛̉𝒊 𝒒𝒖𝒂̉𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒐.

💎 𝑪𝒉𝒂̣𝒚 đ𝒂 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 cùng lúc: Chỉ dẫn đường; nghe nhạc Zing Mp3; Xem TV…

💎 Điều khiển ra lệnh giọng nói với 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒍𝒚́ 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑲𝒊𝒌𝒊 AI thông minh.

Ứng dụng “𝐒-𝐓𝐔𝐁𝐄” được cài đặt sẵn trong sản phẩm hệ sinh thái SAFEVIEW: Màn hình Android Safeview; Màn hình Android liền Camera 360 Safeview S8 Series; Android Box Safeview SA-6125.

0825288088