Đề Nổ Từ Xa Digital CarKey KT

✅ Chỉ cần có điện thoại thông minh, Smartphone được coi như luôn có 2 chìa khoá bên người. Bạn có thể sử dụng xe với đầy đủ các tính năng (có thể thay thế chìa zin, không cắt hay để chìa trong xe).
✅ Dễ dàng lắp đặt với thiết kế cắm giắc Plug&play.
✅ Dễ dàng sử dụng.
✅ Tính năng Đề nổ từ xa / Ngắt động cơ từ xa trên ??? ????????? ?????????? ?
✅ Tính năng Đề nổ từ xa / Ngắt động cơ từ xa trên chìa khóa zin.
✅ Tính năng KHÓA / MỞ KHÓA cửa xe từ xa trên ??? ????????? ?????????? ?
✅ Tính năng ??? ????????? ?????????? ? thay thế Smartkey để khởi động xe và sử dụng.
✅ Tính năng tìm xe trên ??? ????????? ?????????? (xe nháy đèn và âm thanh báo vị trí)
✅ Sau khi khởi động xe từ xa 15 phút, nếu không sử dụng xe, động cơ sẽ tự động ngắt để bảo đảm an toàn, an ninh.

0825288088