Công ty xe Bus Seman-Tov giảm tỷ lệ va chạm

Seman-Tov (Hoa Kỳ) là một công ty xe Bus, nhưng không giống bất kỳ công ty xe Bus nào. Họ chịu trách nhiệm vận chuyển “hàng hóa” quý giá nhất của đất nước – các em học sinh. Và họ thực hiện trách nhiệm này một cách nghiêm túc, tin rằng mọi học sinh đều có quyền được vận chuyển và trở về an toàn
Tìm hiểu lý do tại sao Mobileye được lựa chọn để trang bị cho đội xe Bus của Seman-Tov

 

0825288088