[Chính thức] Miễn Đăng Kiểm ô tô mới, kéo dài chu kỳ đăng kiểm

Từ hôm nay, ngày 22/03/2023, các dòng xe oto mới đăng kiểm lần đầu, xe gia đình, xe 7 năm sẽ được kéo dài chu kỳ đăng kiểm sang 2 năm.

Theo thông tư số 02/2023/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) quy định về việc đăng kiểm miễn phí đối với lần đầu xe cơ giới chưa qua sử dụng và có năm sản xuất đến năm lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm tra dưới 2 năm, có đủ hồ sơ hợp lệ, có hiệu lực từ ngày 22/03/2023. Chủ sở hữu xe sẽ được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không cần đến trình diện. 

[Chính thức] Miễn phí Đăng ký Kiểm tra ô tô mới, kéo dài chu kỳ kiểm tra
[Chính thức] Miễn phí Đăng ký Kiểm tra ô tô mới, kéo dài chu kỳ kiểm tra
Bộ Giao thông cũng điều chỉnh chu kỳ kiểm tra thời gian với một số loại xe cơ giới. 

  • Với các dòng xe chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải chu kỳ đầu tiên sẽ được miễn kiểm tra đầu tiên với thời gian 36 tháng thay vì 30 tháng như trước. Với các dòng xe sản xuất đến 7 năm, chu kỳ đăng ký tăng từ 18 tháng đến 24 tháng. Với dòng xe có thời gian sản xuất trên 7 năm đến 20 năm, chu kỳ đăng kiểm giữ nguyên 12 tháng. Sản xuất trên 20 năm thì chu kỳ kiểm tra giữ nguyên 6 tháng. 
  • Với ô tô con trên 9 chỗ, chu kỳ đăng ký đầu tiên được miễn phí và tăng từ 18 tháng lên 24 tháng. Xe có thời hạn sản xuất đến 5 năm, chu kỳ thay đổi lên 12 tháng thay vì 6 tháng. Thời gian sản xuất trên 5 năm giữ nguyên chu kỳ 6 tháng.
  • Với các dòng xe ô tô tải, ô tô đầu kéo (ô tô tải, ô tô đầu kéo đã được cải tạo thành ô tô chuyên dụng) sản xuất từ ​​20 năm trở lên , ô tô cải tạo từ công năng chuyển đổi sang người có product production time from 15 year trở lên sẽ được kéo dài chu kỳ kiểm tra từ 3 đến 6 tháng. 

Bên cạnh những người thay đổi thời gian chu kỳ đăng kiểm, thông tin tư vấn mới cũng đã đưa ra một số điều chỉnh nhằm giảm thiểu các thủ tục liên tục pháp lý, giảm chi phí đăng kiểm cũng như thời gian cho người dân và doanh nghiệp 

Thông tư 16 chỉnh sửa Để giải quyết các vấn đề vẫn còn thủ tục, chi phí
Thông tư 16 chỉnh sửa Để giải quyết các vấn đề vẫn còn thủ tục, chi phí

Theo Bộ Giao thông đã nhận định, một số nội dung của Thông tư 16 đã có những bất cập trong yêu cầu kiểm tra với các phương tiện mới, chu kỳ kiểm tra không phù hợp với điều kiện thực tế, đặc biệt đối với phương tiện. cá nhân (xe không kinh doanh vận tải)…Từ đó, Bộ đã rà soát, nghiên cứu và đưa ra các đề xuất về chính phủ và được chấp thuận sửa đổi Thông tư 16 để đưa đến quy trình rút gọn. Đến nay, sau 1 tháng tập trung phát triển, Thông tư sửa đổi Thông tư 16 đã hoàn thành và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 22/3/2023.

Ngoài ra, Bộ cũng đang chủ trì sửa đổi Nghị định 139/2018 về kinh doanh dịch vụ kiểm tra xe cơ giới, tách bạch quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trong kiểm tra, hỗ trợ phân mạnh, phân quyền cho địa phương và hơn hết đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn tiêu cực. 

Việc thay đổi các Thông báo được coi là giải pháp giải quyết cuộc khủng hoảng đăng kiểm trong thời gian qua khi hơn 70 trung tâm đăng kiểm phải đóng vì những sai phạm. 

 

0825288088