Camera 360 Safeview 3D LD900 cho Vinfast LUX

COMBO 𝗠𝗮̀𝗻 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗼𝗶𝗱 + 𝗖𝗮𝗺𝗲𝗿𝗮𝟯𝟲𝟬 𝗦𝗮𝗳𝗲𝘃𝗶𝗲𝘄 𝟯𝗗 𝗟𝗗𝟵𝟬𝟬 luôn Được các Khách hàng Ⓥ.Ⓘ.Ⓟ sử dụng xe 𝐕𝐢𝐧𝐟𝐚𝐬𝐭 𝐋𝐔𝐗 𝐀, 𝐋𝐔𝐗 𝐒.𝐀 lựa chọn trang bị 🤩
Camera360 Safeview 3D LD900 – XE MÀU NÀO MÔ PHỎNG 3D XE MÀU ĐÓ (Option biển số thực tế) cùng vô vàn tiện ích – Dòng sản phẩm Camera 360 cao cấp duy nhất tại Việt Nam làm được điều này 😎

 Hiển thị TỐT NHẤT (HD/AHD)
 Dễ sử dụng NHẤT (Núm xoay điều khiển không có độ trễ)
 Nhiều góc View NHẤT
 Mô phỏng chuẩn model xe đẹp NHẤT (Option biển số, màu xe)
 Nhiều tiện ích NHẤT
 GIÁ HỢP LÝ NHẤT

🎉 Kiệt tác công nghệ 3D Hỗ trợ quan sát toàn cảnh giúp lái xe CỰC KÌ AN TOÀN
👉 Camera 360 #SAFEVIEW_3D_LD900 Hoàn hảo đến từng chi tiết
Tham khảo thêm video clip tại đây

Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360  trang bị trên Vinfast LUX A
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360 trang bị trên Vinfast LUX A
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360 trang bị trên Vinfast LUX A
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360 trang bị trên Vinfast LUX A
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360 trang bị trên Vinfast LUX A
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360 trang bị trên Vinfast LUX A
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360 trang bị trên Vinfast LUX A
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360 trang bị trên Vinfast LUX A
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360 trang bị trên Vinfast LUX A
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360 trang bị trên Vinfast LUX A
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360  trang bị trên Vinfast LUX A
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360  trang bị trên Vinfast LUX A
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360 trang bị trên Vinfast LUX SA
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360 trang bị trên Vinfast LUX SA
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360 trang bị trên Vinfast LUX SA
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360  trang bị trên Vinfast LUX SA
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360 trang bị trên Vinfast LUX SA
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360 trang bị trên Vinfast LUX SA
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360 trang bị trên Vinfast LUX SA
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360 trang bị trên Vinfast LUX SA
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360 trang bị trên Vinfast LUX SA
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360 trang bị trên Vinfast LUX SA
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360 trang bị trên Vinfast LUX SA
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360 trang bị trên Vinfast LUX SA
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360  trang bị trên Vinfast LUX SA
Màn hình Android và siêu phẩm Camera 360 Safeview 3D LD900 trang bị trên Vinfast LUX SA

 

 

0825288088