Cảm biến áp suất lốp TPMS (dùng van)

  • Sử dụng van trong hoặc van ngoài
  • Lấy dữ liệu trực tiếp từ áp suất lốp xe, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối
  • Báo động khi áp suất lốp thấp

0825288088