Bộ Start Stop đề nổ từ xa PKE Digital Car Key 3300 cho xe ô tô

 • Dễ dàng lắp đặt với thiết kế cắm giắc 𝐏𝐥𝐮𝐠&𝐩𝐥𝐚𝐲.
 • Dễ dàng sử dụng.
 • Nút bấm 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐒𝐭𝐨𝐩 khởi động xe.
 • Chìa khóa thông minh s𝐦𝐚𝐫𝐭𝐤𝐞𝐲.
 • Tính năng Đề NỔ TỪ XA / Ngắt động cơ từ xa trên 𝐀𝐩𝐩 𝐁𝐥𝐮𝐞𝐭𝐨𝐨𝐭𝐡 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞
 • Tính năng Đề NỔ TỪ XA/ Ngắt động cơ từ xa trên 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭𝐤𝐞𝐲.
 • Tính năng KHÓA / MỞ KHÓA cửa xe từ xa trên 𝐀𝐩𝐩 𝐁𝐥𝐮𝐞𝐭𝐨𝐨𝐭𝐡 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞 / 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭𝐤𝐞𝐲.
 • Tính năng tìm xe trên 𝐀𝐩𝐩 𝐁𝐥𝐮𝐞𝐭𝐨𝐨𝐭𝐡 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞 / 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭𝐤𝐞𝐲  (xe nháy đèn và âm thanh báo vị trí)
 • Sau khi khởi động xe từ xa 15 phút, nếu không sử dụng xe, động cơ sẽ tự động ngắt bảo đảm an toàn, an ninh.
 • 𝐏𝐊𝐄 – Tiện ích thông minh khi cầm chìa khóa 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭𝐤𝐞𝐲 ra khỏi xe 𝟑𝐦, cửa xe tự động khóa – Lại gần xe, tự động mở khóa cửa xe.
 • Báo động khi có tác động cạy cửa lái và đập cửa.
 • Tiện ích thông minh Tự động Khóa cửa xe khi vào số đảm bảo an toàn (đặc biệt với trẻ nhỏ) / Tự động Mở khóa cửa xe khi tắt máy.
0825288088